Следи Пратки

Бидете навремено известени за вашите пратки
Инсталирај
Поштенска кутија

Екстензија за Google Chrome

Податоците за пратките се добиваат од сервисот за следење пратки на
А.Д. Македонска Пошта
Поштенско комбе
sync
Синхронизирани податоци

Податоците од пратките и сите промени во екстензијата се синхронизирани на сите ваши компјутери (доколку се користи истиот акаунт за Google Chrome)

notifications_active
Известувања

Доколку има нова промена во некоја пратка, тогаш се појавува мало прозорче со известување, исто така врз иконата на екстензијата во менито се впишува бројот нови промени

assignment
Пратки

Активни пратки - пратки кои имаат потреба од освежување на податоците

Архивирани пратки - пратки кои немаат потреба од освежување на податоците

settings
Подесување

Може да се смени интервалот за автоматско освежување или да се исклучи, исто така може да се подесат известувањата